CLIENT'S SERVICE
 Terms and Conditions
 Documents download
 Insurance
 Planumtours' club
 Useful links

Važno!!!    OTKAZANI svi aranžmani "LETO 20 - GRČKA"  i aranžmani "LETO 20 - ODMARALIŠTE PLANUM"...... Sve informacije na tel. +381 63 374 018 i e-mail: info@planumtours.com 

NEWS:
18.03.2020.

SEARCH
Insurance - DDOR, UNIQA


Za Evropu:

 Br.dana

do 18 god

18-65.god

65-85.god

1-20

0.62 €

1.23 €

2.47 €

21-30

0.59 €

1.18 €

2.37 €

* Ukoliko želite da boravite broj dana koji nije na listi, pozovite nas.
Cene u tabeli su prikazane u eurima. Iznos iz tabele se množi sa brojem dana. Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

__________________________________________________________________________


Za Evropu:

 Br.dana

do 18 god

19-70.god

71-86.god

1-3

267,34 din

401,66 din

803,31 din

 6-9

709,03 din

 1.062,90 din

 2.127,10 din

11-11

906,63 din

1.358,66 din

2.717,32 din

od 20 do 21

1.733,19 din

 2.598,50 din

 5.198,29 din

* Ukoliko želite da boravite broj dana koji nije na listi, pozovite nas.

Pored osiguranja za evropske zemlje,
imate mogućnost uplate osiguranja za ceo Svet.
Pozovite nas.

 

 

Copyright © Planumtours Designed by LINK group. Powered by LINK CMS.